FRESH BAR | FRESH UP YOUR EMOTIONS

COMMERCIAL

Production - Filmway Production
Agency - Contrapunto
Director - Ilya Cherepitsa
DOP - Anatol Trofimov
1as AD - Oleg Romanov
Producer - Alexander Zarschikov
Editor - Vlad Yakunin
Production designer - Tonya Kraevskaya, Mitya Astafiev
MUAH - Anna Khomenko
Style – Alla Melnikova, Antonina Umanskaya
Choreographer - Dmitriy Cherkozyanov
Location - Vladimir Kravchenko
Color correction - Artem Leonov